Tầng hương đầu: nhanh, nhục đậu khấu, bưởi, chanh

Tầng hương giữa: dầu labdanum, gỗ đàn hương, hổ phách, ớt hồng

Tầng hương cuối: hoa nhài, gừng, hoắc hương, cổ vetiver

Mã: eau de parfum for men le courage 100 ml Danh mục: , ,