Nhà tài trợ Kelly Couronne cho cuộc thi hoa hậu Warsaw 2019

Thật Vinh dự được thông báo với các bạn rằng công ty hoa hậu warsaw 2019 đã gia nhập công ty của Kelly Couronne.

https://www.facebook.com/MissWarszawy/posts/2121799957885949?__tn__=C-R

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *